• 05 Mayıs 2021 06:58:10 (Kaynak Matriks)
    (MILYON TL) TARIH PIYASAYA PIYASADAN GIRIS CIKIS --------- --------- ---------- 05 MAYIS 87.955,6 GECICI REZERV 05 MAYIS 7.986,0 GIL 05 MAYIS 11.231,8 BANKALARARASI PARA PIYASASI 05 MAYIS 0,0 REPO DONUSU (KOTASYON REPO) 05 MAYIS 1.028,0 IC BORC ITFASI 05 MAYIS 73.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI) 06 MAYIS 53.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI) 07 MAYIS 50.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI) 10 MAYIS 67.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI) 11 MAYIS 100.000,0 REPO DONUSU (MIKTAR BAZLI) 12 MAYIS 3.641,0 IC BORC ITFASI 14 MAYIS 6.273,0 IC BORC ITFASI 19 MAYIS 8.361,0 IC BORC ITFASI 26 MAYIS 1.970,0 IC BORC ITFASI 28 MAYIS 27.973,0 IC BORC ITFASI 09 HAZIRAN 19.449,0 IC BORC ITFASI 16 HAZIRAN 2.906,0 IC BORC ITFASI 18 HAZIRAN 3.762,0 IC BORC ITFASI 23 HAZIRAN 990,0 IC BORC ITFASI 07 TEMMUZ 637,0 IC BORC ITFASI 09 TEMMUZ 5.782,0 IC BORC ITFASI 14 TEMMUZ 2.166,0 IC BORC ITFASI 16 TEMMUZ 20.959,0 IC BORC ITFASI 21 TEMMUZ 18.724,0 IC BORC ITFASI 28 TEMMUZ 1.509,0 IC BORC ITFASI ***MERKEZI YONETIM IC BORC ODEME PROJEKSIYONLARI*** MAYIS 2021 54.600,0 IC BORC SERVISI HAZIRAN 2021 31.000,0 IC BORC SERVISI TEMMUZ 2021 60.400,0 IC BORC SERVISI AGUSTOS 2021 9.800,0 IC BORC SERVISI EYLUL 2021 36.600,0 IC BORC SERVISI EKIM 2021 42.300,0 IC BORC SERVISI KASIM 2021 7.500,0 IC BORC SERVISI ARALIK 2021 17.200,0 IC BORC SERVISI OCAK 2022 40.900,0 IC BORC SERVISI SUBAT 2022 49.900,0 IC BORC SERVISI MART 2022 23.500,0 IC BORC SERVISI