• 15 Eylül 2021 18:26:41 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963996 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7B648351017BE9A392C665E0 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2021-01-01 2021-06-30 2020-01-01 2020-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2021-04-01 2021-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 336035000 192840000 92126000 186479000 FAKTORING GELIRLERI 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 336035000 192840000 92126000 186479000 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 310758000 175603000 83530000 172345000 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 25277000 17237000 8596000 14134000 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -257399000 -164179000 -85619000 -143816000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -217893000 -141682000 -73708000 -120102000 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -290000 -304000 -165000 -145000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -26698000 -12126000 -5184000 -16336000 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -12518000 -10067000 -6562000 -7233000 BRUT KAR (ZARAR) 78636000 28661000 6507000 42663000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -19063000 -14509000 -6304000 -11533000 PERSONEL GIDERLERI -8844000 -6641000 -2708000 -4442000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 0 -160000 -118000 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 0 0 GENEL ISLETME GIDERLERI -10219000 -7708000 -3478000 -7091000 DIGER 0 0 0 0 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 59573000 14152000 203000 31130000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 29638000 11773000 6045000 11370000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 15885000 4510000 3579000 9258000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 6929000 0 0 0 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 1971000 200000 0 3000 DIGER 4853000 7063000 2466000 2109000 KARSILIK GIDERLERI -19180000 -9422000 -3815000 -7142000 OZEL KARSILIKLAR -8086000 -8501000 -3485000 -4063000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI 0 0 0 0 GENEL KARSILIKLAR -10907000 -712000 -49