• 15 Eylül 2021 18:19:24 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963987 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B64858A017BE89E2D3E1A0E KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2021-01-01 2021-06-30 2020-01-01 2020-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2021-04-01 2021-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 331171000 195984000 91786000 178396000 FAKTORING GELIRLERI 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 331171000 195984000 91786000 178396000 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 320687000 188263000 88024000 172866000 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 10484000 7721000 3762000 5530000 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -308463000 -153592000 -75334000 -176554000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -257479000 -140691000 -68862000 -144404000 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -284000 0 0 -148000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -33130000 -2553000 -1190000 -22232000 DIGER FAIZ GIDERLERI -296000 -117000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -17570000 -10052000 -5165000 -9770000 BRUT KAR (ZARAR) 22708000 42392000 16452000 1842000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -24068000 -23198000 -11195000 -12352000 PERSONEL GIDERLERI -12259000 -11527000 -5991000 -6582000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -353000 -238000 -119000 -153000 GENEL ISLETME GIDERLERI -9310000 -9571000 -4499000 -4763000 DIGER -2146000 -1862000 -586000 -854000 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) -1360000 19194000 5257000 -10510000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 48975000 48628000 31856000 27405000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 25671000 6512000 2306000 19704000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 1990000 30320000 24479000 682000 DIGER 21314000 11796000 5071000 7019000 KARSILIK GIDERLERI -12456000 -1508000 -1731000 -304000 OZEL KARSILIKLAR -4846000 -1508000 -1731000 -1934000 GENEL KARSILIKLAR -7610000 0 -1630000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -3289000 -31608000 -24713000 -217000 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -1778000 -30328000 -24461000 -602000 DIGER -1511000 -1280000 -252000 -819000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 31870000 34706000 10669000 16808000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 31870000 34706000 10669000 16808000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -10064000 -7130000 -1769000 -2630000 CARI VERGI KARSILIGI -25056000 -1273000 -397000 -344000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -5857000 -2166000 -2286000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 14992000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 21806000 27576000 8900000 14178000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 21806000 27576000 8900000 14178000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 21806000 27576000 8900000 14178000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)