• 15 Eylül 2021 18:13:12 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963982 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B64858A017BE915E9051C93 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2021-01-01 2021-06-30 2020-01-01 2020-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2021-04-01 2021-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 209303000 162231000 80145000 110873000 FAKTORING GELIRLERI 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 209303000 162231000 80145000 110873000 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 200934000 157795000 78395000 104580000 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 8369000 4436000 1750000 6293000 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -90435000 -59286000 -31221000 -50330000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -78235000 -55599000 -29431000 -42746000 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -528000 -202000 -100000 -290000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -6257000 0 0 -4412000 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -5415000 -3485000 -1690000 -2882000 BRUT KAR (ZARAR) 118868000 102945000 48924000 60543000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -32379000 -29152000 -15072000 -17267000 PERSONEL GIDERLERI -18924000 -16488000 -8749000 -10557000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -541000 -348000 -174000 -270000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 0 0 GENEL ISLETME GIDERLERI -12914000 -12316000 -6149000 -6440000 DIGER 0 0 0 0 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 86489000 73793000 33852000 43276000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 92956000 64702000 26795000 45973000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 19594000 6548000 3956000 11066000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 0 0 0 0 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 30980000 28278000 13725000 17273000 DIGER 42382000 29876000 9114000 17634000 KARSILIK GIDERLERI -29291000 -20187000 -6252000 -13190000 OZEL KARSILIKLAR -29291000 -20187000 -6252000 -13190000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI 0 0 0 0 GENEL KARSILIKLAR 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -42341000 -28659000 -13712000 -22397000 MENKUL DEGERLER DEGER DUSUS GIDERI 0 0 0 0 DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS GIDERLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI ZARARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 0 0 0 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -42341000 -28659000 -13712000 -22397000 DIGER 0 0 0 0 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 107813000 89649000 40683000 53662000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 107813000 89649000 40683000 53662000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -18346000 -20789000 -11585000 -1703000 CARI VERGI KARSILIGI -20222000 -13928000 -8616000 -8841000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 -6861000 -2969000 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1876000 0 0 7138000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 89467000 68860000 29098000 51959000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 89467000 68860000 29098000 51959000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 89467000 68860000 29098000 51959000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)