• 15 Eylül 2021 18:11:28 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963979 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7B648351017BE8B4E81D71FB KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2021-01-01 2021-06-30 2020-01-01 2020-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2021-04-01 2021-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 632089000 348763000 167032000 336561000 FAKTORING GELIRLERI 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 632089000 348763000 167032000 336561000 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 615140000 341660000 163754000 326663000 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 16949000 7103000 3278000 9898000 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -568933000 -259790000 -126787000 -299880000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -555680000 -231470000 -113632000 -289204000 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -398000 -582000 -292000 -116000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -6503000 -21666000 -8999000 -5178000 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 -104000 -12000 0 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -6352000 -5968000 -3852000 -5382000 BRUT KAR (ZARAR) 63156000 88973000 40245000 36681000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -54992000 -54440000 -25481000 -24841000 PERSONEL GIDERLERI -13982000 -10850000 -5689000 -8285000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -310000 -5726000 -147000 -179000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 0 0 GENEL ISLETME GIDERLERI -32380000 -27550000 -14590000 -14270000 DIGER -8320000 -10314000 -5055000 -2107000 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 8164000 34533000 14764000 11840000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 106788000 194171000 93440000 55683000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 1044000 136000 64000 932000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 9721000 0 0 9721000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 68960000 173138000 76662000 30171000 DIGER 27063000 20897000 16714000 14859000 KARSILIK GIDERLERI -6425000 -17208000 -12825000 -1030000 OZEL KARSILIKLAR -17208000 -12825000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI 0 GENEL KARSILIKLAR -6425000 0 0 -1030000 DIGER 0 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -96391000 -152639000 -67186000 -59978000 MENKUL DEGERLER DEGER DUSUS GIDERI 0 0 DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS GIDERLERI 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI ZARARI 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR -484000 0 -484000 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -95907000 -152639000 -67186000 -59494000 DIGER 0 0 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 12136000 58857000 28193000 6515000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 12136000 58857000 28193000 6515000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -3045000 -13931000 -7689000 -1870000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 -5733000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -4181000 -14021000 -13422000 -3006000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1136000 90000 1136000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 9091000 44926000 20504000 4645000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 9091000 44926000 20504000 4645000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9091000 44926000 20504000 4645000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)