• 15 Eylül 2021 18:10:21 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/963978 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B648589017BE913367124D5 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2021-01-01 2021-06-30 2020-01-01 2020-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2021-04-01 2021-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 48169000 31803000 14079000 25184000 FAKTORING GELIRLERI 48169000 31803000 14079000 25184000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 43589000 28825000 12827000 22972000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 4580000 2978000 1252000 2212000 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -29399000 -14227000 -6090000 -15535000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -20976000 -8971000 -3856000 -10657000 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -270000 -151000 -151000 -270000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -6593000 -3685000 -1431000 -3826000 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -1560000 -1420000 -652000 -782000 BRUT KAR (ZARAR) 18770000 17576000 7989000 9649000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -13917000 -12388000 -5983000 -7131000 PERSONEL GIDERLERI -10305000 -9144000 -4448000 -5352000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -187000 -200000 -116000 -187000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 0 0 GENEL ISLETME GIDERLERI -2357000 -1978000 -634000 -766000 DIGER -1068000 -1066000 -785000 -826000 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 4853000 5188000 2006000 2518000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 2026000 872000 422000 534000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 525000 239000 135000 313000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 0 0 0 0 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 235000 155000 97000 87000 DIGER 1266000 478000 190000 134000 KARSILIK GIDERLERI -568000 -497000 -497000 -454000 OZEL KARSILIKLAR -568000 -497000 -497000 -454000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI 0 0 0 0 GENEL KARSILIKLAR 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0