Boğaziçi Beton halka arz oluyor

Boğaziçi Beton Halka Arz Ediliyor!

Giriş Yap

Halka Arz Bilgileri

 

Şirket Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 280.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 380.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 100.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
14.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 114.000.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü 399.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı %30,00
Halka Arz Fiyatı 3,50 TL
Halka Arz Tarihleri 26-28 Mayıs 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 68.400.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%60)
34.200.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%30)
11.400.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)
Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Şirket'in mevcut ortakları; Abdurrahim Zengin, Ertan Zengin, Ayşe Zengin ve Suat Zengin, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Şirket'in mevcut ortakları; Abdurrahim Zengin, Ertan Zengin, Ayşe Zengin ve Suat Zengin, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arz Edilecek Paylar'ın toplam nominal büyüklüğünün 'sine (22.800.000 TL) tekabül eden halka arz fiyatından hesaplandığında 79.800.000 TL tutarındaki hasılat kullanılacaktır.

Dokümanlar

 

Size Özel Haberler