YTM Zamanaşımı Listesi

Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Duyuru

“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83.maddesinin 4.fıkrası uyarınca; "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir. YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donar. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Şu kadar ki, bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımlandığı tarihten önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmez." şeklinde hükmedilmiştir.

 

İlgili Yatırımcılarımızın veya varislerinin, son işlem tarihinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce geçerli kimlik belgesi ve evraklar ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcıları Tazmin Merkezi'ne devredilecektir.

 

Bu kapsamda;

Kurumumuz nezdinde uzun süredir işlem yapmadığınız bakiyeli bir hesabınız var ise;  herhangi bir hak kaybına uğramamak için hesabınızı kontrol edip zamanaşımını durdurucu mahiyette işlem ya da işlemler yapmanızı önemle hatırlatırız.”

 

2025 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Liste

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde hareket görmemiş hesaplar 2025 yılı içerisinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yayınlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemi isim listesine erişmek için tıklayınız.
İlgili listede adı bulunan yatırımcılarımızın zamanaşımı süresinden önce kurumumuza başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

 

2024 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Liste

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde hareket görmemiş hesaplar 2024 yılı içerisinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yayınlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi isim listesine erişmek için tıklayınız.
İlgili listede adı bulunan yatırımcılarımızın zamanaşımı süresinden önce kurumumuza başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

 

Telefon: 0212 310 60 60

Adres: Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş 34349 İstanbul

E-posta: atayatirim@atayatirim.com.tr

Size Özel Haberler
NASIL PARA YATIRIRIM?
Sizi Arayalım