Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Duyuru

“06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcıları Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.”

 

2021 yılı içerisinde zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin liste

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde hareket görmemiş hesaplar 2021 yılı içerisinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yayınlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi isim listesine erişmek için tıklayınız.
İlgili listede adı bulunan yatırımcılarımızın zamanaşımı süresinden önce kurumumuza başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

 

2022 yılı içerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Liste

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde hareket görmemiş hesaplar 2022 yılı içerisinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yayınlanan 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi isim listesine erişmek için tıklayınız.
İlgili listede adı bulunan yatırımcılarımızın zamanaşımı süresinden önce kurumumuza başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

 

Telefon: 0212 310 60 60

Adres: Emirhan Cad. No:109 K:12 Atakule, Beşiktaş 34349 İstanbul

E-posta: atayatirim@atayatirim.com.tr

Size Özel Haberler
Sizi Arayalım