GalataWind halka arz oluyor

Galata Wind Enerji A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Giriş Yap

Halka Arz Bilgileri

 

Şirket Galata Wind Enerji Anonim Şirketi
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 534.791.457,65 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 534.791.457,65 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 133.697.870 TL nominal (Ortak Satışı)
26.739.570 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 133.697.870 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 160.437.440 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 676.511.222,20 TL (Ek Satış Dahil 811.813.446,40 TL)
Halka Açıklık Oranı %25,00 (Ek Satış Dahil 0)
Halka Arz Fiyatı 5,06 TL
Halka Arz Tarihleri 15-16 Nisan 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 65.511.956,30 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%49)
1.226.978,70 TL Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar (%1)
53.479.148,00 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%40)
13.369.787,00 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)
Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Doğan Şirketler Grubu Holding, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır

 

Dokümanlar

Size Özel Haberler