Kütahya Şeker halka arz oluyor

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Giriş Yap

Halka Arz Detayları


Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’nin tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 11.500.000 adet payının halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %25 olacaktır.

Halka arz büyüklüğü 241.500.000 TL’dir.

Tahsisat ayrımı olmaksızın halka arz talebinde bulunan tüm yatırımcılara zaman önceliği kuralına göre eşit dağıtım gerçekleştirilecektir.

Halka arzda ek satışa konu pay bulunmamaktadır.

Sabit fiyatla talep toplanacak halka arzda talep toplama fiyatı 21 TL*’dir.

* Tüm dijital işlem kanallarımızda hisse alış penceresinden KTSKR.HE hisse kodu seçilerek alış emri girişi yapılmalıdır.


Dağıtım Yöntemi/Zamanı

Borsa İstanbul dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emre dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci gününde birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır.

Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.


Dokümanlar

 

Size Özel Haberler