Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Giriş Yap

Halka Arz Detayları

Matriks’in çıkarılmış sermayesinin %38,05’ine tekabül eden 7.419.980 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir.

Halka arzda ek satışa konu pay bulunmamaktadır.

Sabit fiyatla talep toplanacak halka arzda talep toplama fiyatı 28 TL*’dir.

Halka arz sonrası 22 işlem günü paylarını elde tutan yatırımcılar, bu sürenin sonunda paylarını halka arz fiyatından geri satabilecektir.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

 

Dağıtım Yöntemi/Zamanı

Borsa İstanbul dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emre dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci gününde birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır.

Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

 

Dokümanlar

Size Özel Haberler