Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Giriş Yap

Halka Arz Bilgileri

Şirket Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Konsorsiyum Lideri Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 100.018.594 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 115.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 14.981.406 TL nominal (Sermaye Artırımı)
16.382.231 TL nominal (Ortak Satışı)
3.136.363 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 31.363.637 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 34.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 266.590.915 TL (Ek Satış Dahil 293.250.000 TL)
Halka Açıklık Oranı %27,27 (Ek Satış Dahil %30)
Halka Arz Fiyatı 8,50 TL
Halka Arz Tarihleri 25-26 Mart 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Tahsisatlar 18.818.182 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%60)
9.409.091 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%30)
3.136.364 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%10)
Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Global Yatırım Holding, 180 Gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da veya Borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi Global Yatırım Holding, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; taahhüt etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı Hissenin işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Ayrılacak azami fon ek satış yapılması durumunda buradan sağlanacak tutar kadar olacaktır.

Dokümanlar

 

Size Özel Haberler