koleksiyon mobilya halka arz

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Giriş Yap

Halka Arz Bilgileri

İhraççı Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
Halka Arz Kodu KLSYN
Halka Arz Büyüklüğü 156.389.680,40 TL
Halka Arz Öncesi Sermaye 337.046.732 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye 431.419.816 TL
Satan Ortak Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan, Ayşe Malhan
Halka Açıklık Oranı %25
Talep Toplama Tarihleri 24-25 Şubat 2022
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Fiyat Aralığı 1,45 TL
Dağıtım Yöntemi

Oransal Dağıtım

Tahsisat Grupları

%20 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
%30 Yurtiçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ve
%50 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar

Tahhütler

Şirket, Halka Arz Edilecek Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren, 6 (altı) ay süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, Halka Arz Edilecek Paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olunan herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasının sağlanacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri (Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan) Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan itibaren 6 (altı) ay süreyle, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan, SPK’nın VII-128.1. sayılı Pay Tebliği’nin 8’inci maddesi uyarınca, Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle (i) halka arz sonrasında Borsa’dan aldıkları paylar hariç olmak üzere, Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacaklarını, (ii) bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyeceğini taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemleri Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin sahip olduğu 13.481.868 TL nominal değerli 13.481.868 adet B Grubu payın satışından elde edilen gelirin tamamı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Dokümanlar

 

Size Özel Haberler